HKGames01
Menu

日本玩家票選最期待遊戲榜《生化危機8》只排第4

《魔物獵人:崛起》以高出第二名231票的絕對優勢佔據第一的位置,《破曉傳說》以微弱優勢佔據第二,《Final Fantasy XVI》和《生化危機8》緊隨其後。

詳細排名如下:

1.《魔物獵人:崛起》:922票 (Switch)

2.《破曉傳說》:691票 (PlayStation 4、Xbox One、Steam)

3.《Final Fantasy XVI》:666票 (PlayStation 5)

4.《生化危機8》:447票 (PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X/S、Xbox One、PC)

5.《薩爾達傳說:曠野之息2》:413票 (Switch)

6.《勇氣默示錄2》:400票 (Switch)

7.《魔兵驚天錄3》:395票 (Switch)

8.《真女神轉生5》:323票 (Switch)

9.《符文工廠5》:305票 (Switch)

10.《New Pokemon Snap》:254票 (Switch)