HKGames01
Menu

MEGA DRIVE Mini 行貨宣傳片公開

SEGA ASIA今日在官方頻道公開 MEGA DRIVE Mini 亞洲行貨的中文宣傳片,主要是為收錄的42款遊戲進行簡介,由於 MEGA DRIVE Mini 有分日本版、亞洲版和歐美(Genesis Mini)版,所以收錄的遊戲各有不同,但又有部份相同,因此玩家在購買時要留意。

Resident Evil 3

【相關文章】MEGA DRIVE Mini日、美、行收錄遊戲一覽